Det skjer

Kveldsstønna håndarbeidskafê, Jevnaker

22. mai 2019 kl: 19:00
Jevnaker Frivilligsentral

Jevnaker Frivilligsentral har håndarbeidskafê for damer i alle aldre som samles til kaffi og tullprat. “Kveldsstønna” arrangeres annenhver onsdag kl. 19:00 – 21:00 (oddetallsuker). Velkommen til alle som kunne tenke seg å slå seg ned ei ledig stønn hos oss! Drop in!

Formiddagsbønn

22. mai 2019 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Bridgeklubb

22. mai 2019 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Kafe firkløver

22. mai 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter Roavn.1 Sokna

Ullerål Seniordans

22. mai 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke,

Kunnskap til lunsj - vekst i Ringeriksregionen

22. mai 2019 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

"Kaffekoppen"

22.05.2019 12:00:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Badebuss

22.05.2019 13:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Leksehjelp Sunvollen

22.05.2019 14:00:00
Sundvollen oppvekstsenter

Freezone #etterskolen

22.05.2019 14:00:00
Freezone

Jevnaker Seniordans

22.05.2019 14:00:00
Speilsalen, Storgata 24

Kveldsturen Kul-Tur

22.05.2019 17:30:00
Ringerike Frivilligsentral

Skauvandrerne

22.05.2019 17:30:00
Helgelandsmoen/Sandbyfeltet

Agora Clint: Solfrid Molland Ensemble

22.05.2019 18:00:00
Cafe Clint, Hønefoss

Kløvertur med Viker Sanitetsforening

22.05.2019 18:00:00
Ringmoen skole.

Gå gruppe

22.05.2019 18:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Bønnesamling

22.05.2019 18:30:00
Cafe Bien Filadelfia

Kveldsstønna håndarbeidskafê, Jevnaker

22.05.2019 19:00:00
Jevnaker Frivilligsentral