Det skjer

Korstafett

12. oktober 2019 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Velkommen til konsert med stor spennvidde. 11.00 Gausel kirkekor, 11.30 Apropos, 11.50 Jevnaker korforening, 12.10 Hønefoss kirkekor, 12.30 Felleskor/avslutning. Gratis inngang. Åpen kafe på Kirketorget.