Det skjer

Frijam

13. oktober 2019 kl: 17:00
Hønefoss Frikirke

Åpen scene for dem som vil opptre. Gratis inngang.
https://www.facebook.com/events/2162719310687123/