Det skjer

Singelgruppe

10. oktober 2019 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Åpent for single og for personer som har syk ektefelle som ikke bor hjemme lenger. Hyggelig sosialt samvær. Gruppen har som mål å gjøre aktiviteteter sammen ut fra interesser.