Det skjer

Cafe Jors

14. oktober 2019 kl: 18:00
Jevnaker Omsorgssenter Kantine

Hyggekveld på Jevnaker Omsorgssenter, salg av vafler, kaffe og forfriskninger.
Musikk til dans og hygge. Velkommen.