Det skjer

Haug Kirkeforening.

15. oktober 2019 kl: 11:00
Haug Kirkestue, Fløytingen

Velkommen til alle voksne. Vi samles til an hyggelig prat, andakt, sang og god bevertning. Det blir også utlodning. Ta gjerne med gevinst. I dag får vi besøk av kirkeverge Kjetil Gjerde. De