Det skjer

Tyristrand Normisjon.

11. oktober 2019 kl: 18:00
Tyristrand Misjonshus, Kindsåsvn.2.

Vi får besøk av Frank og Noi Nettum som vil spille, synge og tale. Litt informasjon fra Thailand. Enkel bevertning. Alle er velkommen!