Det skjer

Besøk av kvinnelig leder i Metodistkirken i Liberia, Emma Okai-Wleh. Pastor Kjell Arild Johansen og organist Audun-Frode Ringkjøb er der også

13. oktober 2019 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Metodistkirken i Norge har en rekke samarbeidsprosjekter I Afrika med lokale menigheter og landsbyer. Emma Okai-Wleh er leder for slike prosjekter i Liberia. Kirken i Arcaden har fullført sin del av et skoleprosjekt i Zimbabwe tidligere.