Det skjer

Gudstjeneste.

13. oktober 2019 kl: 11:00
Filadelfia.

Gudstjeneste kl 11.00 på Filadelfia. Kjell Sandmo har gode nyheter, Gladsang synger glade sanger for og med oss. Kirkekaffe. Velkommen!