Det skjer

Forsvarets seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING)

16. oktober 2019 kl: 18:00
Østre Messe/Hvalsmoen

Utsatt kveldsmøte fra 2. oktober. Som opprinnelig er det tradisjonell bevertning og Marit Stubbraaten kåserer om: "Anders C. Svarstad og Sigrid Undset – kunstnerpar, kjærlighetspar og skandalepar". Stor utlodning. Gevinster mottas med takk. Velkommen til alle nåværende og potensielle medlemmer og våre venner på Helgelandsmoen.