Det skjer

Forsvarets seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING)

16. oktober 2019 kl: 18:00
Østre Messe/Hvalsmoen

Utsatt kveldsmøte fra 2. oktober. Som opprinnelig er det tradisjonell bevertning og Marit Stubbraaten kåserer om: "Anders C. Svarstad og Sigrid Undset – kunstnerpar, kjærlighetspar og skandalepar". Stor utlodning. Gevinster mottas med takk. Velkommen til alle nåværende og potensielle medlemmer og våre venner på Helgelandsmoen.

Formiddagsbønn

16. oktober 2019 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Bridgeklubb

16. oktober 2019 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Åpent kirketorg

16. oktober 2019 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Hverdagsgudstjeneste

16. oktober 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Kafé Firkløver

16. oktober 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Barselkafé

16.10.2019 11:00:00
Veien kulturminnepark

Ullerål Seniordans

16.10.2019 11:00:00
Ullerål kirke,

Onsdags middag.

16.10.2019 13:00:00
Frelsesarmeen Jevnaker.

Freezone #etterskolen

16.10.2019 14:00:00
Freezone

teknoSPIRENE - Rakettverksted

16.10.2019 17:00:00
Jevnaker folkebibliotek

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

16.10.2019 17:00:00
Tyristrand Kulturhus

LHL Ringerike trim

16.10.2019 17:00:00
Sokna skole

Mors Hjerte

16.10.2019 17:07:00
Torvgata 4

Medlemsmøte

16.10.2019 17:30:00
Benterudstua,Hønefoss

FSFRHO kveldsmøte

16.10.2019 18:00:00
Hallingmessa

Hole Pensjonistforening

16.10.2019 18:00:00
Hole Herredshus

Forsvarets seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING)

16.10.2019 18:00:00
Østre Messe/Hvalsmoen

Randsfjord Frimerkeklubb

16.10.2019 18:30:00
Jevnaker Frivilligsentral

Norderhov bygdekvinnelag

16.10.2019 19:00:00
Norderhov kirkestue

Bønnemøte med kveldsmat.

16.10.2019 19:00:00
Filadelfia.