Det skjer

Familiegudstjeneste

13. oktober 2019 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til familiegudstjeneste!
Liturger: Sevat Lappegard og Torun Eskevik Ruud
Kantor: Grethe Ulversøy
Cello: Nathaniel Liodden
Fiolin: Johannes Liodden
Sang: Jubaluba

Utdeling av kirkeboka til 4-åringer.