Det skjer

Høymesse

13. oktober 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Velkommen til gudstjeneste i Ullerål kirke med prost Kristin Moen Saxegaard.