Det skjer

Markering av FNs Eldredag.

11. oktober 2019 kl: 16:00
Jevnaker idrettshall

Nyvalgt ordfører hilser fra kommunen. Underholdning av GUTTA PÅ SKAUEN. Advokat Magnhild Bjertnæs snakker om vergemål mm. God bevertning og gratis utlodning. Om det er noen som ikke har meldt seg på kan de bare komme, vi ordner det. Velkommen til en fin markering av dagen.