Det skjer

Samdansøving Ringerike folkedansgruppe

17. oktober 2019 kl: 18:30
Samfunnsalen Hole Herredshus

Samdansøving med Modum spell og dans i herredssalen i Hole (Viksveien 30) Alle er hjertelig velkomne! Både nye og de som har vært med før, unge, gamle, single og par.