Det skjer

Engelskgruppe

17. oktober 2019 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Åpent for alle som ønsker å øve på det engelske språket gjennom dagligtale.