Det skjer

Babysang

21. november 2019 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Sanger, regler og dans for babyer og foreldre. Ta gjerne med besteforeldre og faddere. Babysang for de aller minste kl 1030. Lunsj for alle som ønsker fra 1100-1200 og babysang for de største kl 1200. Drop in, gratis, mulig å vipse litt for maten. Ses!

Handlebuss

21. november 2019 kl: 09:00
Hole frivilligsentral

Babysang

21. november 2019 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Cafe/m snitter

21. november 2019 kl: 10:30
Hole frivilligsentral

Aktivitetsgruppe

21. november 2019 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Julekonsert

21. november 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Haugvang Seniordans

21.11.2019 11:00:00
Lokalet Haugvang, Fløytingen.

Torsdagstreff Seniornett Hønefoss

21.11.2019 12:00:00
Ringerike Bibliotek

Bingo

21.11.2019 12:00:00
Sokna tunet

Gratis middag med godt fellesskap. Du kan gi en gave.

21.11.2019 16:30:00
Festsalen i Metodistkirken 3.et, Storgt.7, Hønefoss

Medlemsmøte Hønefoss pensjonistforening

21.11.2019 17:00:00
Hønefoss Kirkestue

Bingo

21.11.2019 17:00:00
Hole frivilligsentral

Medlemsmøte Norema Senioklubb

21.11.2019 17:00:00
Jevnaker frivilligsentral

Jubaluba

21.11.2019 17:30:00
Hole kirke

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

21.11.2019 18:00:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Jevnaker Historielags slektsgruppe

21.11.2019 18:00:00
Drengestua (Jevnaker prestegård)

Singelgruppe

21.11.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Advokatrådgivning

21.11.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Hønefoss Frimerkeklubb

21.11.2019 19:00:00
Ringerikshallen