Det skjer

Gågruppe

13. november 2019 kl: 18:00
Hole frivilligsentral

Vi har en gågruppe som går rundt i Viksområde, dette er et tilbud for alle, kom og bli med, vi serverer frukt og kaffe