Det skjer

Badebuss

4. desember 2019 kl: 13:00
Hole frivilligsentral

Vi kjører Badebuss på onsdager til Ringeriksbadet, Vi henter hjemme, Ta kontakt for påmelding på telefon 46926136