Det skjer

Bingo

5. desember 2019 kl: 17:00
Hole frivilligsentral

Vi spiller bingo her på frivilligsentralen, kom og bli med. Vi har kaffe og kake.