Det skjer

Gudsteneste

10. november 2019 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Pastor Jon Daniel Roum taler og forretter nattverd. Steinar Sund leder.
Tema: Æren er din. Menighetsmøte i etterkant.
www.honefossfrikirke.no