Det skjer

Høstfest med besøk av Immanuelkoret fra Porsgrunn. Pastor Vidar Sten Bjerkseth taler. Søndagsskole. Bevertning

10. november 2019 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

På denne festen samler vi inn et høstoffer til arbeidet i Metodistkirken