Det skjer

Cafe/m snitter

12. desember 2019 kl: 10:30
Hole frivilligsentral

Vi har Cafe m/snitter på torsdager, dette er åpent for alle, vi tar en egenandel på 50 kroner

Are Kalvø - Hyttebok frå helvete

12. desember 2019 kl: 19:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Blåtime

12. desember 2019 kl: 19:30
Metodistkirken