Det skjer

Suppe

22. november 2019 kl: 12:00
Hole frivilligsentral

Vi serverer suppe, kaffe og kake til krone 50 her på frivilligsentralen hver fredag for våre innbyggere. Velkommen skal du være.