Det skjer

Suppe

6. desember 2019 kl: 12:00
Hole frivilligsentral

Vi serverer suppe, kaffe og kake til krone 50 her på frivilligsentralen hver fredag for våre innbyggere. Velkommen skal du være.