Det skjer

Formiddagstreff i Haug kirkestue

30. april 2019 kl: 11:00
Haug kirkestue

"Vi synger mai inn" med Leif Berger og Ringerike Mannskor! Servering, loddsalg, sang og quiz. Arr. diakonatet i Haug v/diakon Stig