Det skjer

Kafé Firkløver

4. desember 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Salg av kaffe og vaffel. Alle velkommen!