Det skjer

Cafe Jors

11. november 2019 kl: 18:00
Kantina Jevnaker Omsorgssenter

Hyggekveld på Jevnaker Omsorgssenter, salg av vafler, kaffe og forfriskninger.
Musikk til dans og hygge. Velkommen