Det skjer

MØTESTED FOR TRO OG TVIL

13. november 2019 kl: 20:00
Tyristrand menighetshus

Eivind Skeie- liv og salmer
Organist Audun Frode Ringkjøp deler sin kunnskap med oss.
God samtale og mat.