Det skjer

Bibelstudie

16. november 2019 kl: 10:00
Adventistkirken, H√łnefoss

Vi fortsetter å studere Nehemjas bok. Daniel Pel leder ut. Egne klasser for barna.