Det skjer

Diabetesforbundet Ringerike: Type 1 diabetes

11. november 2019 kl: 18:30
Kjelleren på Adventkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

"Å være på jobb 24 timer i døgnet"
Vi arrangerer en kveld med fokus på type 1 diabetes. Diabetessykepleier Kirsten Schulz innleder om behandling, pumper og sensorer. Deretter snakker vi om det du er opptatt av, vi deler erfaringer og tips.
Enkel servering, åpent for alle. Velkommen