Det skjer

Familiegudstjeneste v/Stian Roos

10. november 2019 kl: 11:00
Jevnaker kirke

Velkommen til familiegudstjeneste m/dåp
6-åringer deltar