Det skjer

Julemarked

8. desember 2019 kl: 11:00
Helgelandsmoen næringspark

Siste helgen med julemarked på Helgelandsmoen.
Velkommen til koselig julemarked med brukt, nytt og hjemmelaget.
Arr. Hole Ungdomsforening.

" class="arrbilde">

Julekonsert med Nordisk kor

8. desember 2019 kl: 18:00
Lunder kirke, Sokna

Aftensang i advent

8. desember 2019 kl: 18:00
Norderhov kirke

Lysmesse i Hole kirke

8. desember 2019 kl: 18:00
Hole kirke

Aftensang i advent, middelaldermusikk i middelalderkirke

8. desember 2019 kl: 18:00
Norderhov kirke, Ringerike

Karteswingens julekonsert 2019

8. desember 2019 kl: 18:00
Nes kirke, Gran på Hadeland

Sangkveld 2.søndag i advent(8.desember) kl 1800 på Breidablikk i Brekkebygda.

08.12.2019 18:00:00
Lokalet Breidablikk i Brekkebygda. Brekkebygdveien 981. 3534 Sokna.

Våres Jul konsert

08.12.2019 19:00:00
Randsfjord kirke jevnaker