Det skjer

Ullerål Seniordans

19. november 2019 kl: 18:00
Ullerål kirke,

Velkommen til to timer med dans. Du får lære nye danser og bli kjent med glade seniordansere. Det er dokumentert at dans er bra for helse og hukommelse.

Bridge

19. november 2019 kl: 10:00
Hole frivilligsentral

Haug Kirkeforening

19. november 2019 kl: 11:00
Fløytingen

Kafétreff

19. november 2019 kl: 11:00
Ringerike Gjestegård

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

19. november 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Julekonsert

19. november 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Bridge på Jevnaker frivilligsentral

19.11.2019 17:00:00
Jevnaker frivilligsentral

Kor, band og hobbyaktiviteter.

19.11.2019 17:15:00
Hønefoss Frikirke

Ullerål Seniordans

19.11.2019 18:00:00
Ullerål kirke,

Valpetreff på Tyrimyra

19.11.2019 18:00:00
Tyrimyra, Hovsmarka

Runes trim- og motivasjonsgruppe

19.11.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Ringerike Turn

19.11.2019 18:30:00
Hønefoss Folkeskole

RINGERIKE HISTORIELAG

19.11.2019 19:00:00
Ringerike Museum, Norderhov 1900