Det skjer

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

10. desember 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Velkommen til siste tirsdagskafé før jul!

Førjulsåpen butikk på Ringerikes Museum

10. desember 2019 kl: 10:00
Ringerikes Museum

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

10. desember 2019 kl: 11:00
Tyristrand Kulturhus

Frelsearmeen. Hønefoss

10. desember 2019 kl: 11:00
Kuben

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

10. desember 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Digital kafe - Drop in

10. desember 2019 kl: 12:00
Jevnaker folkebibliotek

Historiegruppe

10.12.2019 12:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Bridge på Jevnaker frivilligsentral

10.12.2019 17:00:00
Jevnaker frivilligsentral

Bygdecafe - Åsa

10.12.2019 18:00:00
Biblioteket på Gamleskolen

Valpetreff på Tyrimyra

10.12.2019 18:00:00
Tyrimyra, Hovsmarka

KorAll

10.12.2019 18:00:00
Haugvang

Ullerål Seniordans

10.12.2019 18:00:00
Ullerål kirke,

Nhf Ringerike

10.12.2019 18:00:00
Bowlinghallen

Runes trim- og motivasjonsgruppe

10.12.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

10.12.2019 18:30:00
Scandic Hotel

Ringerike Turn

10.12.2019 18:30:00
Hønefoss Folkeskole

Quiz med Geir Dahlberg

10.12.2019 19:00:00
Gledeshuset