Det skjer

Høymesse

10. november 2019 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høymesse!
Liturg: Sevat Lappegard
Kantor: Grethe Ulversøy

Alle barn er velkommen til søndagsskole!

Hole sjømannskirkeforening serverer kirkekaffe etter gudstjenesten!