Det skjer

LHL Ringerike

11. november 2019 kl: 17:30
ringerike sykehus

Lagsmøte er på Ringerike sykehus mandag 11/11-2019 kl. 17.30 til kl, 18.00. Tema: Informasjon om tur til Kil, 27/11-2019, og påmelding til julebord på Tonys i hønengaten den 9/12-2019, etterfulgt av et foredrag av sykehuset om Pasientsikkerhet. kl.18.00 til kl.19.30. Frammøte i glassgangen v/sykehuset. Velkommen styret i LHL.