Det skjer

Sentrumkirken

10. november 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi

Kirke i Kultursenteret. Jørn Syversen taler. Tema: "Bærekraftig tro" - Barnevelsignelse. Kidzone for barna. Tweens. Kirkekaffe.