Det skjer

Gaming, nyttig eller unødig tidsfordriv?

12. november 2019 kl: 18:00
Hole bibliotek

Hvordan møte barnas spillinteresse og være en voksen for dem også på dette området? Og er det bare tidsfordriv, eller kan det også ha nytteverdi? Gaming og databruk er noe som skaper utfordringer i veldig mange hjem, og vet vi det er et tema som opptar mange foreldre.

Anders Grønning jobber til daglig med spill og unge, og har selv opp­levd barndomsforelskelsen med spill, men også brukt det som en flukt fra mobbing og sykdom.

Han er leder av Bibliogames, en frivillig organisasjon som har sitt utspring i biblioteksmiljøet, og som fremmer det sosiale, skapende og lærerike ved spilling.

I dag er han selv far til en spiller på 9, og møter gjennom Bibliogames familier landet rundt. Nå kommer han til Hole bibliotek for å snakke om gaming og det å være foreldre til en spillende generasjon.

Håper mange vil finne veien til Hole bibliotek denne kvelden.
Velkommen skal dere være!