Det skjer

Mimregruppe

11. november 2019 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Mimring om barndom og oppvekst. Alle er velkommen.