Det skjer

Historiegruppe

12. november 2019 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Velkommen til historiegruppen som idag har tema "Lensmannsmordene på Vågård i 1926" v/Anne Sofie Hval.