Det skjer

Sangkafè

11. november 2019 kl: 11:30
Soknatunet Aktivitetssenter

Arnfinn ønsker velkommen til hyggelig sangstund!