Det skjer

Åpent møte "Når livet setter spor".

13. november 2019 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Ringerike Frivilligsentral, Kreftforeningen, Selvhjelp Norge og Ringerike kommune innbyr til informasjon om: "Å leve med kreft - Selvhjelp, kan det gjøre en forskjell - Dialog med en som lever med en kreftdiagnose". Tilbud om selvhjelpsgruppe gis ved ønske/behov.