Det skjer

Quiz

14. november 2019 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

15 spørsmål x 2. Kaffe og kake. Man kan komme alene, eller flere sammen. kr 40.