Det skjer

Julekonsert

22. november 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Julekonsert v/Marte Helleseter, sang og Stein Sødal, orgel