Det skjer

Sokna Pensjonistforening

4. desember 2019 kl: 17:00
Rustadkjelleren

Julebord i Rustadkjelleren 4 desember kl 17.oo
Det serveres julemiddag med tilbehør.
Øl/ mineralvann. Riskrem med rød saus. Kaffe.
Leif og Kåre spiller opp til dans.