Det skjer

Bingo

20. juni 2019 kl: 17:00
Viksveien 29, Hole frivilligsentral

Vik omsorgsboligers venner arrangerer Bingo annen hver torsdag på Hole Frivilligsentra, Kaffe, kake, latter, Bingo og fine premier. Ta med deg naboen og kom bli med en morsom og sosial gjeng. Åpent for alle. Starter kl 17:00

Handlebuss / post buss

20. juni 2019 kl: 09:00
Frivilligsentralen,Vik

Gågruppe

20. juni 2019 kl: 10:00
Sokna tunet

Sommeråpne kirker på Jevnaker

20. juni 2019 kl: 10:00
Jevnaker og Randsfjord kirke

Cafe med snitter

20. juni 2019 kl: 10:30
Frivilligsentralen,Vik

Leikmót - om spill

20. juni 2019 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Bingo

20.06.2019 12:00:00
Sokna tunet

LHL Ringerike

20.06.2019 12:00:00
bowlinghallen

Skoleslutt

20.06.2019 16:00:00
Pizzeria del Generale

Bingo

20.06.2019 17:00:00
Viksveien 29, Hole frivilligsentral

Bingo

20.06.2019 17:00:00
Solhov Grendehus

Gågruppe

20.06.2019 18:00:00
Jevnaker Frivilligsentral / Ungdomskafeên