Det skjer

Babysang og lek

24. april 2019 kl: 12:00
Randsborg menighetshus

Jevnaker menighet inviterer til babysang på Randsborg Menighetshus kl. 12.00-13.30. Vi synger og leker til musikk.