Det skjer

Jevnaker Historielag

3. desember 2019 kl: 19:00
Drengestua

Inviterer til møte, grøt-fest og foredrag i Drengestua tirsdag 3. desember 19.00.Torleif Johnsrud forteller om setervoller og seterveger i Jevnaker Almenning. Grøt, kaffe og utlodning. Velkommen