Det skjer

Gudstjeneste

15. desember 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Torunn Aschim

Julemarked

15. desember 2019 kl: 11:00
veien kulturminnepark

Gudstjeneste

15. desember 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Gudstjeneste.

15. desember 2019 kl: 11:00
Filadelfia.

Høymesse v/Stian Roos

15. desember 2019 kl: 11:00
Jevnaker kirke

Høymesse

15. desember 2019 kl: 11:00
Hole kirke

Gammeldags julebasar og et lite julemarked på Røde Kors-huset Hønefoss

15.12.2019 11:00:00
Soknedalsveien 25, 3517 Hønefoss - Røde Kors

Galleri Klevjer

15.12.2019 12:00:00
Helgelandsmoen

Familiejulebord på Sundvolden

15.12.2019 14:00:00
Sundvolden Hotel

Adventgudstjeneste med Lisa Kristin Hanielsen. Søndagsskole. Kirkekaffe

15.12.2019 17:00:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss