Det skjer

Rotary Fellesmøte - Årets bøker

3. desember 2019 kl: 18:30
Scandic Hotel

Hønefoss- Øst og Hønefoss-Ringerike Rotaryklubber avholder Intercity møte med tema; Årets bøker.
Randi Landmark og Marianne T. Bakken fra Ringerike bibliotek presenterer 10 av årets bøker. Det serveres vin og ost med tilbehør samt kaffe og kake.
4 av bøkene loddes også ut. Alle er hjertelig velkomne til en hyggelig aften i bøkenes verden.
Entre kr. 200,- som betales ved inngangen eller Vippses.